הזדהות למערכות ענן הלב

מערכת ההזדהות מחייבת שיהיה לכם אימייל מוגדר במערכת. בלי אימייל, לא תוכלו להכנס למערכות של ענן הלב. אם אין לכם אימייל מעודכן, אנא, פנו למנהל המערכת על מנת שיעדכן את פרטי האימייל שלכם במערכות של ענן הלב